Faireachlann um an Aistriú Digiteach agus an Margadh Aonair

Bunaíodh Faireachlann an Aistrithe Dhigitigh agus an Mhargaidh Aonair d’fhonn struchtúr cothrománach agus solúbtha a chur ar fáil do CESE, rud a chuirfeadh ar a chumas:

  • anailís a dhéanamh ar fheidhmiú an Mhargaidh Aonair Dhigitigh;
  • easnaimh agus bacainní a shainaithint; agus
  • réitigh orthu a mholadh.

Díríonn an Fhaireachlann ar fhorbairt Mhargadh Aonair Digiteach an Aontais agus cumhdaítear léi gníomhaíochtaí CESE maidir leis an intleacht shaorga agus leis an gclár oibre digiteach.

Ós comhlacht nuabhunaithe í an Fhaireachlann, táthar ag súil go n-úsáidfidh sí modhanna oibre nua agus nuálacha.

Downloads

DSMO Work programme 2023-2025
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market
Digital Transition and Single Market Observatory activities roadmap for 2024 focus on general-purpose AI.