You are here

EESC Info

Displaying 1 - 10 of 38

Pages

Mí an Mheithimh 2019

San eagrán seo:

 • An troid in aghaidh an fhrith-Sheimíteachais, is troid í freisin ar son Eoraip dhaonlathach atá bunaithe ar luachanna 
 • Togra curtha i láthair ag CESE chun rannchuidiú FBManna i leith an bhithgheilleagair a fheabhsú
 • An intleacht shaorga san Eoraip: ní ceart duine ar bith a fhágáil in áit na leathphingine
 • Tá sochaí shibhialta na hEorpa ag iarraidh gealltanas polaitiúil go gcaithfear go cothrom le fir agus mná
Mí na Bealtaine 2019

San eagrán seo:

 • "Tá roinnt mhaith le déanamh fós lena chinntiú go mbeidh saoránaigh faoi mhíchumas in ann vótáil" – agallamh leis an gcomhalta Krzysztof Pater
 • Tionscnóirí an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh "Stop Extremism (Cuir deireadh leis an Antoisceachas)" á n-óstáil ag seisiún iomlánach Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa
 • Thacaigh CESE le plean gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le bréagaisnéis
Mí Aibreáin 2019
 •  Is mian le saoránaigh óga san Eoraip go mbainfí leas as an oideachas agus na meáin shóisialta chun cur leis an daonlathas agus le rannpháirtíocht na saoránach san Aontas
 • Tá an tionscnamh Leatsa an Eoraip, Abair Leat! (YEYS) ar an bhfód anois le deich mbliana, ach tá sé chomh hábhartha céanna agus a bhí riamh, dar le tionscnóir an imeachta
 • ! (YEYS) – dearcadh iar-rannpháirtithe: eispéireas claochlaitheach
 • Stair dhigiteach (YEYS)
Mí an Mhárta 2019

 

Also in this issue:
 

 • EESC votes in favour of EU-supported decent minimum income
 • EESC proposes new Sustainable Dietary Guidelines for Europe
 • Commissioner Hogan at EESC: decision on CAP budget lies now with co-legislators
Mí Feabhra 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence

 

Also in this issue:

 

 • No-deal Brexit threatens the viability of the aeronautics and chemical industries
 • EESC to call for legal recognition of philanthropic activities in EU
 • Time to break the mourning silence on International Holocaust Remembrance Day
Mí Eanáir 2019
 • "The past is a good teacher but not a destination for the future";
 • Without migrants, Europe's economic and social model is in danger, says the EESC;
 • Implementing the EU's green legislation must become a priority;
 • Romania's EU Presidency: a fresh start for the European project.
Mí Eanáir 2019
 • Tastes of Danube - Breaking bread to break barriers
 • Women who fly with the SWANS
 • Aria Nuova: cultural heritage for social inclusion
 • Balkans Beyond Borders: unleashing the power of youth creativity to heal the wounds of war
 • Safe Passage: keeping the culture of human rights alive
Mí na Samhna 2018
 • Commissioner Stylianides: rescEU is only a first upgrade of Civil Protection Mechanism
 • EESC wants civil society to play greater role in EU external action
 • 40% of EU budget should be earmarked for climate change
 • A strong, fully-funded CAP is essential
Mí Dheireadh Fómhair 2018
 • Projects from 27 countries contend for the 2018 EESC Civil Society Prize;
 • EESC to advocate for an ambitious EU budget of at least 1.3% of EU GNI;
 • Closing the digital gender gap would boost Europe's GDP by 16 billion EUR;
 • Consumer rules should both protect consumers and help traders face the disruption brought about by booming e-commerce in Europe;
 • All unfair trade practices in the food supply chain must be prohibited, and all operators must be protected.
Mí Lúnasa 2018
 • 2018 Civil society Prize: applications open throughout the summer
 • The energy transition: potential benefits for Europe's regional economies
 • Europe must do more to protect women with disabilities
 • No more water privatisation, says EESC

Pages