You are here

Darbo tvarkos taisyklės ir EESRK narių elgesio kodeksas

2019 m. kovo mėn.

Ši Darbo tvarkos taisyklių ir EESRK narių elgesio kodekso redakcija buvo priimta EESRK plenarinėje asamblėjoje 2019 m. vasario 20 d. Dokumentai įsigaliojo 2019 m. kovo 15 d.

Downloads

Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC

See also