You are here

Правилник за дейността и Кодекс за поведение на членовете на ЕИСК

март 2019 г.

Тази версия на Правилника за дейността и Кодекса за поведение на членовете на ЕИСК беше приета от Пленарната асамблея на ЕИСК на 20 февруари 2019 г. Текстовете влязоха в сила на 15 март 2019 г.

Downloads

Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC

See also