Raziskave in inovacij

Raziskave in inovacije so nujne za spodbujanje konkurenčnosti in rasti, ustvarjanje delovnih mest in reševanje družbenih izzivov. EESO se tega zaveda, zato spremlja izvajanje programa Obzorje 2020, ki je daljnosežen program EU za raziskave in inovacije. Prav tako dejavno sodeluje v razpravi o odgovornih raziskavah in inovacijah. Cilj te zamisli je, da bi v proces raziskav in inovacij vključili zainteresirane strani in tako skupaj poiskali trajnostne in vključujoče rešitve za družbene izzive, s katerimi se danes srečujemo.