Zunanji odnosi

Širitev in sosednje države EU

EESO ima v mreži povezav med civilno družbo v EU in njenimi partnerji v državah kandidatkah ter v sosednjih državah ključno vlogo. Podpiramo aktivno udeležbo civilne družbe v procesu širitve in pri izvajanju evropske sosedske politike s sosednjimi državami na vzhodu EU ter v južnem Sredozemlju.

S partnerji iz Švice, Islandije, Norveške in Lihtenštajna redno spremljamo delovanje Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Na zunanjem področju v Evropi in sredozemskem bazenu delujemo predvsem na naslednjih štirih področjih:

Preostali svet

Odnosi EU z Latinsko Ameriko, Azijo in skupino držav AKP (Afrika, območje Karibov in Pacifika) so se z leti okrepili. Vključujejo različna področja, kot so politični dialog, trgovina, razvojno sodelovanje in raziskave.

Kot predstavniki organizirane civilne družbe v Evropski uniji prek naše strokovne skupine za zunanje odnose (REX) aktivno sodelujemo pri vzpostavljanju ekonomskih, političnih in socialnih stikov s temi tremi regijami.