EKONOMSKA IN MONETARNA UNIJA

This page is also available in

Oblikovanje ekonomske in monetarne unije (EMU) ter uvedba eura sodita med najpomembnejše mejnike evropskega povezovanja. EMU za države euroobmočja združuje eno samo monetarno politiko z decentralizirano odgovornostjo za večino njihovih gospodarskih politik, čeprav za nacionalne proračunske strategije še naprej veljajo nekatere omejitve.

Mednarodna finančna in gospodarska kriza, ki se je začela leta 2008, je izpostavila strukturne omejitve in neskladnosti v EMU, ki so prispevale h kopičenju makroekonomskih neravnovesij, nekatere države EU pa so postale gospodarsko stabilnejše od drugih. Od takrat je Evropska centralna banka (ECB) uvedla več nekonvencionalnih ukrepov monetarne politike, druge evropske institucije in države članice pa so začele izvajati pobude za oblikovanje bančne unije ter krepitev ekonomskega in proračunskega usklajevanja, zlasti v euroobmočju.

Ta proces ponovnega uravnoteženja še vedno poteka. Razprave o ustreznih makroekonomskih in monetarnih politikah, orodjih in institucijah, potrebnih za njihovo izvajanje, ter o stanju držav zunaj euroobmočja so še vedno zelo živahne.

EESO o EMU

EESO meni, da je lahko enotna valuta vzdržna le v okviru močne, uravnotežene in vključujoče rasti, ki jo zagotavljajo več javnih in zasebnih naložb, ekonomska konvergenca navzgor med državami euroobmočja in boljša splošna konkurenčnost. Za te cilje sta potrebni ekonomska in politična zavezanost na ravni EU. V tem okviru so ukrepi za poglabljanje in dopolnitev EMU ključnega pomena za prihodnost EU kot celote.