Migracije in azil

This page is also available in

V prihodnost usmerjena in celovita evropska migracijska in azilna politika, ki temelji na solidarnosti, je eden ključnih ciljev Evropske unije. Namen migracijske politike je uvesti uravnotežen pristop do obravnave dovoljenega in nedovoljenega priseljevanja.

Organizirana civilna družba ima ključno vlogo pri evropski politiki priseljevanja, s tem ko ji daje socialno razsežnost in dodano vrednost. S svojo podporo beguncem in migrantom civilna družba prispeva tudi k bolj človeškemu upravljanju migracij in uspešni integraciji novo prispelih oseb. Socialno vključevanje novih priseljencev lahko poteka samo na lokalni ravni: na delovnih mestih, v šolah in organizacijah.

Z vprašanji migracij se ukvarja ali strokovna skupina za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (SOC) ali strokovna skupina za zunanje odnose (REX). Tematska študijska skupina za priseljevanje in vključevanje (IMI) deluje v okviru strokovne skupine SOC in organizira dogodke, osredotočene na vlogo civilne družbe pri upravljanju migracij in vključevanju.

Strokovna skupina SOC opravlja tudi naloge sekretariata za Evropski forum za migracije, ki ga EESO organizira skupaj z Evropsko komisijo. Evropski forum za migracije je platforma za dialog med civilno družbo in evropskimi institucijami o vprašanjih v zvezi z migracijami, azilom in vključevanjem državljanov tretjih držav. Vsaj enkrat letno se na njem zberejo predstavniki organizacij civilne družbe, lokalnih in regionalnih oblasti, držav članic in institucij EU.