Ad hoc skupina za temeljne pravice in pravno državo

Ad hoc skupina za temeljne pravice in pravno državo je horizontalna skupina EESO z nalogo, da deluje kot forum za evropske organizacije civilne družbe, ki se srečujejo in si izmenjujejo oceno glede stanja na področju temeljnih pravic, demokracije in pravne države v državah članicah.

Skupina se pri svojem delu osredotoča na ključna vprašanja v zvezi s temeljnimi pravicami in pravno državo, ki so še posebej pomembna za civilno družbo. Svoje delo opravlja z obiski vseh držav članic EU in prek stikov z nacionalnimi civilnimi družbami. Cilj je poudariti trende v Evropi, da se ponudi temelj za konstruktivni dialog med vsemi deležniki.

Skupina si prizadeva za spodbujanje spoštovanja evropskih vrednot, navedenih v členu 2 PEU in Listini o temeljnih pravicah, ter meril pravne države s seznama, ki ga je pripravila Beneška komisija Sveta Evrope. Njen cilj je obravnavati vse pravice – saj so civilne, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice neločljivo povezane – in glede na poslanstvo EESO posebno pozornost namenjati pravicam, ki so ključnega pomena za civilno družbo in socialne partnerje: svoboda združevanja, svoboda zbiranja, svoboda izražanja (vključno s svobodo medijev), pravica do nediskriminacije in splošnejše stanje na področju pravne države.

Skupina je bila ustanovljena januarja 2018.

Najnovejše informacije o delovnem programu skupine za temeljne pravice in pravno državo so na voljo v spodnjem dokumentu. (dokument formata Word)

Downloads

2024 Country visits Programme
Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2020-2021
Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019
EESC FRRL Group visits methodology