Skupina delodajalcev (I. skupina)

This page is also available in

Skupina delodajalcev (I. skupina) združuje podjetnike in predstavnike podjetniških združenj v industriji, trgovini, storitvah in kmetijstvu v državah članicah EU. Naši člani so dejavni v poslovnem življenju in so dobro seznanjeni s problemi v vsakdanjem življenju. S svojimi izkušnjami želijo resnično prispevati k napredku evropskega projekta.

Spodbujamo evropsko povezovanje in podpiramo razvoj naših podjetij, ki imajo ključno vlogo pri razvoju blaginje družbe in ustvarjanju delovnih mest.

V teh težkih gospodarskih časih je EESO edina evropska institucija, ki združuje podjetnike in ljudi, ki so v celoti vključeni v gospodarsko in družbeno življenje v svojih državah članicah. Stališča podjetij zagovarjamo na evropski ravni.

Tesno sodelujemo s petimi večjimi podjetniškimi organizacijami v Evropi: BUSINESSEUROPE, CEEP, EUROCHAMBRES, EuroCommerce in UEAPME. V te organizacije je vključenih veliko naših članov.

See also