Ad hoc skupina za evropski semester

Ad hoc skupina za evropski semester je bila ustanovljena leta 2017 v odziv na vse večji pomen semestra. Je horizontalno telo, ki krepi in podpira delo strokovnih skupin EESO. Ocenjuje predloge evropske civilne družbe glede trajnostne rasti in zaposlovanja, s čimer zagotavlja nenehen prispevek EESO k letnemu ciklu evropskega semestra. Evropski semester je bil zamišljen kot vsakoletno usklajevanje gospodarskih politik, pozneje pa je bil dopolnjen z ukrepi, ki temeljijo na evropskem stebru socialnih pravic, ciljih ZN za trajnostni razvoj ter zeleni in digitalni preobrazbi. Z vidika pandemije je semester ključen za zagotavljanje hitrega okrevanja družbe in gospodarstva ter trajnostne in vključujoče rasti v skladu z novo strategijo za rast, ki temelji na evropskem zelenem dogovoru in zasnovi konkurenčne trajnosti. Pomen semestra se bo zaradi predlaganega mehanizma za okrevanje in odpornost še povečal. Mehanizem naj bi med drugim pomagal državam članicam obravnavati izzive, opredeljene v okviru semestra, podpora zanje pa bo odvisna od upoštevanja priporočil, podanih v okviru semestra. Zaradi velikih denarnih zneskov in nove usmerjenosti semestra je to pomembna naloga, ki zahteva precejšnja prizadevanja ad hoc skupine. Ugotovitve z naših razprav bodo upoštevane v naših mnenjih, ki se redno pripravljajo v okviru cikla evropskega semestra, zlasti v mnenjih o letni strategiji za trajnostno rast.

Reformo gospodarstva in družbe bo omogočilo sodelovanje vseh Evropejcev prek organizacij civilne družbe. Ad hoc skupina s svojimi dejavnostmi – pripravo mnenj, obiski v državah in organizacijo sej/konferenc – pomaga zagotavljati kakovost procesa ter povečati njegovo legitimnost in dodano vrednost z večjo nacionalno odgovornostjo, boljšim določanjem prednostnih nalog, učinkovitejšim izvajanjem in večjo nacionalno ozaveščenostjo. V skladu z zgoraj navedenim namerava skupina nadaljevati svoje pomembno delo in med rednimi obiski držav ter na forumih za razpravo zbirati, posredovati in spodbujati politična stališča organizacij civilne družbe.

Najnovejše informacije o dejavnostih ad hoc skupine za evropski semester so na voljo v dokumentih na levi strani.