Ad hoc skupina za enakost

Ad hoc skupina za enakost je bila formalno ustanovljena leta 2020, da bi znotraj EESO na vseh področjih spodbujala enakost, zlasti enakost spolov.

Skupina z različnimi dejavnostmi skrbi za spoštovanje enakosti in njeno spodbujanje:

  • pripravlja predloge ukrepov in predsedstvu EESO podaja priporočila za spodbujanje enakosti;
  • letno pregleduje rezultate ukrepov za spodbujanje enakosti in nediskriminacije, ki se izvajajo v EESO;
  • skrbi za spoštovanje in uresničevanje načela enakosti, vključno z enakostjo spolov in nediskriminacijo, pri imenovanjih na različne funkcije, kot so predsednik, podpredsedniki in člani predsedstva EESO, poročevalci, soporočevalci in člani študijskih skupin;
  • objavlja podatke o dejavnostih za krepitev enakosti;
  • skrbi za vključevanje načela enakosti spolov v politike EESO;
  • organizira tematska srečanja z uglednimi govorniki, na katerih potekajo razprave o neenakosti in se izmenjujejo primeri dobre prakse za spodbujanje pravičnosti, enakosti in preglednosti.

Skupino za enakost sestavlja dvanajst članov, in sicer po štiri iz vsake skupine. Od zadnje prenove na polovici mandata skupini predseduje Sif Holst (III. skupina), podpredsednici pa sta Maria Nikolopoulou (II. skupina) in Dolores Sammut Bonnici (I. skupina).

Skupina deluje odprto in vključujoče s presečnim pristopom k enakosti. Na koncu vsakega mandata predsedstvu EESO predloži poročilo o svojih dejavnostih in predlogih, v katerem oceni napredek, ki ga je EESO dosegel na področju enakosti.

Ad hoc skupino za enakost pri delu podpira tajništvo sektorja Predsedstvo in ad hoc skupine, ki deluje v okviru enote Glavna pisarna in načrtovanje zakonodajnega dela v Direkciji A. Za več informacij pišite na registry@eesc.europa.eu..


Sif Hoslt, Ioannis Vardakastannis