Člani in skupine

EESO sestavlja 329 članov iz vseh držav članic EU, ki so imenovani za obdobje petih let, mandat pa je mogoče podaljšati. Sedanje mandatno obdobje se je začelo oktobra 2015, končalo pa se bo septembra 2020. Člane predlagajo vlade držav članic, imenuje pa Svet Evropske unije. Pri svojem delu v Odboru so neodvisni in opravljajo svoje naloge v interesu vseh državljanov EU. Število članov iz posamezne države je sorazmerno s številom njenega prebivalstva.

Člani delujejo v treh skupinah, ki zastopajo "delodajalce" (I. skupina), "delojemalce" (II. skupina) in "organizacije civilne družbe" (kmetje, samostojni poklici, potrošniki itd. - III. skupina). Vsaka skupina ima svoje tajništvo. Člani Odbora sami odločijo, kateri skupini se želijo pridružiti.

Člani EESO se lahko odločijo tudi za sodelovanje v interesnih skupinah, ki zastopajo različne ekonomske in socialne interese organizirane civilne družbe EU ter jih sestavljajo člani iz vseh prej omenjenih treh skupin.