Strokovna skupina za zunanje odnose (REX)

This page is also available in

Glavna naloga strokovne skupine za zunanje odnose je spremljanje zunanjih dejavnosti EU z dialogom z organizacijami civilne družbe v tretjih državah in regijah, s katerimi ima EU vzpostavljene formalne odnose, zlasti v državah kandidatkah in soseščini EU. Skupina dejavno spremlja trgovinsko in razvojno politiko EU.

Zunanji odnosi EESO se vzdržujejo predvsem na podlagi nalog, dodeljenih v okviru mednarodnih sporazumov, ki jih je EU podpisala s tretjimi državami, ali v okviru sklepov, sprejetih na vrhovnih srečanjih voditeljev držav. Strokovna skupina REX sodeluje s skupino držav AKP, latinskoameriškimi in karibskimi državami, ZDA, Kanado, evro-sredozemskimi partnericami, Ukrajino, Gruzijo, Moldavijo, Turčijo, Zahodnim Balkanom, Rusijo, Kitajsko, Japonsko in Korejo.

Downloads

Report on the activities of the Section for External Relations during the 2018-2020 term

Work programme of the External Relations Section for the mandate October 2020 – April 2023

Update of the work programme 2022