Opazovalna skupina za trg dela (OMT)

Cilj opazovalne skupine za trg dela (OMT) je, da prepoznava in analizira trende in izzive na trgu dela ter tako prispeva dodano vrednost k delu EESO in njegove strokovne skupine za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (SOC).

Opazovalna skupina za trg dela deluje od leta 2007. Njeni člani so tudi predsednik in dva podpredsednika iz strokovne skupine SOC, ki se na dve leti in pol menjujejo, tako da vsakič pride na vrsto ena od treh skupin (delavci, delodajalci, Raznolikost Evrope). Opazovalna skupina za trg dela ima člane iz vseh strokovnih skupin EESO, zato da v EESO vladajo sinergije.

Trg dela v vseh državah EU doživlja temeljito preobrazbo svojih struktur, mehanizmov in odnosov med delodajalci in delojemalci. Preobrazba vključuje različne pojave, ki jih analizira opazovalna skupina za trg dela. Ta preučuje izzive in trende na trgu dela, zbira primere dobre prakse in pripravlja poročila ali študije o aktualnih vprašanjih. Organizira tudi javne dogodke in interne sestanke, spodbuja razpravo med institucijami, družbenimi in strokovnimi interesnimi skupinami, organizacijami civilne družbe in akademskimi krogi.

Posveča se različnim ključnim področjem, kot so zaposlovanje mladih, vključevanje beguncev in prosilcev za azil na trg dela, vključevanje dolgotrajno brezposelnih na trg dela, poklicno izobraževanje in usposabljanje, učinki digitalizacije ter prehoda na zeleno gospodarstvo na zaposlovanje ter znanja in spretnosti, kakor tudi na pravično mobilnost delovne sile.

Downloads

Priorities and working methods of the Labour Market Observatory (LMO) in the 2023 – 2025 half-term of office
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2020-2023
LMO work programme 2020-2023
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 1 - List of LMO members
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 2 - Study on The work of the future: ensuring lifelong learning and training of employees
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020
LMO work programme 2018-2020_EN
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office