Interesna skupina za promet

Promet, povezovanje Evrope

Interesna skupina za promet je v glavnem forum za razpravo in učenje članov EESO, ki se zanimajo za vprašanja v zvezi s prometom. Vsi akterji in zainteresirane strani v "prometni verigi" so povabljeni k sodelovanju in delitvi izkušenj s kolegi. Interesna skupina tako prinaša dodatno razsežnost k razpravam med različnimi telesi EESO. Interesna skupina za promet se navadno sestane po vsaki seji strokovne skupine za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo (TEN), da se preveri doseženi napredek in razpravlja o ključnih dosjejih, ki jih je prejela strokovna skupina. Poleg tega ima interesna skupina za promet še tri izredne seje na leto, ki so namenjene posebnim temam. Njeni člani dnevno prejemajo informacije o razvoju dogodkov in vprašanjih na področju prometa v EU. Člani se lahko udeležijo tudi posebnih študijskih obiskov.