Odnosi z ekonomsko-socialnimi sveti držav članic Evropske unije

This page is also available in

EESO vodi mrežo nacionalnih ekonomsko-socialnih svetov, s katerimi si deli poslanstvo in nalogo: vsi prispevajo h krepitvi zaupanja med državljani in javnimi organi. Večina od 27 držav članic EU ima ekonomsko-socialni svet, ki gospodarskim in socialnim akterjem zagotavlja sodelovanje pri javnem odločanju.

Neformalna letna srečanja predsednikov in generalnih sekretarjev nacionalnih ekonomsko-socialnih svetov in EESO so postala glavni steber tega dolgoročnega in strukturiranega sodelovanja. Namen teh srečanj je izmenjava mnenj o sestavi, delovanju in tekočem delu posameznih institucij, izmenjava dobre prakse ter razprava o aktualnih evropskih vprašanjih in zadevah, ki jih obravnavajo vsi ekonomsko-socialni sveti.

Glede na evropsko povezovanje, ki še poteka, tehnološko preobrazbo in vse večjo globalizacijo je še toliko nujnejše bolj specifično sodelovanje, osredotočeno na pomembna in aktualna evropska vprašanja. Letno srečanje predsednikov in generalnih sekretarjev se običajno zaključi s skupno izjavo, ki vsebuje konkretna priporočila in predloge glede politik EU ter je naslovljena na predsednike evropskih institucij.

V praktičnem smislu sodelovanje poteka v okviru skupine EESO za evropski semester, rednih skupnih konferenc in seminarjev o aktualnih vprašanjih ter prek skupnega portala CESlink.

Nacionalni ekonomsko-socialni sveti kljub velikim razlikam v organizacijski strukturi, sestavi in metodah dela zelo učinkovito sodelujejo z EESO, da bi približali „bruseljsko agendo“ evropskim državljanom in civilno družbo bolje vključili v proces odločanja EU.