Odnosi z ekonomsko-socialnimi sveti držav članic Evropske unije

EESO vodi mrežo nacionalnih ekonomsko-socialnih svetov, s katerimi si deli poslanstvo in nalogo: vsi prispevajo h krepitvi zaupanja med državljani in javnimi organi. Večina od 27 držav članic EU ima ekonomsko-socialni svet, ki gospodarskim in socialnim akterjem zagotavlja sodelovanje pri javnem odločanju.

Neformalna letna srečanja predsednikov in generalnih sekretarjev nacionalnih ekonomsko-socialnih svetov in EESO so postala glavni steber tega dolgoročnega in strukturiranega sodelovanja. Namen teh srečanj je izmenjava mnenj o sestavi, delovanju in tekočem delu posameznih institucij, izmenjava primerov dobre prakse ter razprava o aktualnih evropskih vprašanjih in zadevah, ki jih obravnavajo vsi ekonomsko-socialni sveti.

Glede na evropsko povezovanje, ki še poteka, tehnološko preobrazbo in vse večjo globalizacijo je še toliko nujnejše bolj specifično sodelovanje, osredotočeno na pomembna aktualna evropska vprašanja. Letno srečanje predsednikov in generalnih sekretarjev se običajno zaključi s skupno izjavo, ki vsebuje konkretna priporočila in predloge glede politik EU ter je naslovljena na predsednike evropskih institucij.

V praktičnem smislu sodelovanje poteka v okviru skupine EESO za evropski semester, rednih skupnih konferenc in seminarjev o aktualnih vprašanjih ter prek skupnega portala CESlink.

Nacionalni ekonomsko-socialni sveti kljub velikim razlikam v organizacijski strukturi, sestavi in metodah dela zelo učinkovito sodelujejo z EESO, da bi „bruseljsko agendo“ približali evropskim državljanom in civilno družbo bolje vključili v postopek odločanja EU.

Odnose in dialog z ekonomsko-socialnimi sveti v tretjih državah spremlja strokovna skupina EESO za zunanje odnose (REX). Sodeluje s skupino držav AKP, latinskoameriškimi in karibskimi državami, ZDA, Kanado, evro-sredozemskimi partnericami, Ukrajino, Gruzijo, Moldavijo, Turčijo, Zahodnim Balkanom, Rusijo, Kitajsko, Japonsko in Južno Korejo. Na evro-sredozemskem vrhu, ki se organizira vsako leto, se zberejo vrsta ekonomsko-socialnih svetov ali podobnih institucij, predstavniki delodajalcev, sindikati ter druge ekonomske in socialne interesne skupine in nevladne organizacije iz držav, ki so članice Unije za Sredozemlje.