Temeljne pravice in pravice državljanov

Evropska unija ni le skupni trg, temveč je unija skupnih vrednot, ki oblikujejo evropsko identiteto. Te vrednote so zapisane v Pogodbi o Evropski uniji in vključujejo tudi pravice, svoboščine in načela iz Listine o temeljnih pravicah: „Unija [...] temelji na nedeljivih in univerzalnih vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, enakopravnosti in solidarnosti; temelji na načelu demokracije in na načelu pravne države. Posameznika postavlja v središče svojih dejavnosti z vzpostavitvijo državljanstva Unije in oblikovanjem območja svobode, varnosti in pravice.“

Listina je besedilo, v katerem so navedene vse osebne, državljanske, politične, ekonomske in socialne pravice, ki jih uživajo prebivalci EU in ki jih morajo spoštovati institucije EU in države članice, ko izvršujejo pravo EU.

Vsak državljan neke države članice ima poleg svojega nacionalnega državljanstva avtomatično tudi državljanstvo EU. Državljanstvo EU med drugim vključuje tudi pravico prostega gibanja in prebivanja v EU. Milijon evropskih državljanov lahko Evropsko komisijo neposredno pozove k predložitvi določene pobude (evropska državljanska pobuda).

EESO je zelo dejaven pri promociji temeljnih pravic, pravne države in demokracije, še posebej pa pri boju proti diskriminaciji na podlagi rase, etničnega porekla, invalidnosti ali spola.