Storitve splošnega pomena

Storitve splošnega pomena so podporni steber evropskega socialnega modela in socialnega tržnega gospodarstva.

Vključujejo področja, kot so nastanitev, oskrba z vodo in energijo, odstranjevanje odpadkov in odplak, javni prevoz, zdravstvo, socialne storitve, mladi in družine, kultura in komuniciranje v družbi, vključno z radiodifuzijo, internetom in telefonijo.

S storitvami splošnega pomena se ljudem pomaga živeti dostojno življenje in zagotavlja, da ima vsakdo pravico do dostopa do osnovnega blaga in storitev. Prav tako se z njimi zagotavlja pravičnost, socialno kohezijo in socialno vključenost ter prispeva k enaki obravnavi vseh državljanov EU.

Storitve splošnega pomena so eden od glavnih elementov spodbujanja ekonomske, socialne in teritorialne kohezije ter trajnostnega razvoja.

Prav tako delujejo kot zaščita pred najbolj škodljivimi socialnimi in regionalnimi učinki, saj je njihov glavni cilj zagotavljanje splošnega dostopa do osnovnega blaga in storitev ter temeljnih pravic.

EESO je ustanovil tematsko študijsko skupino za storitve splošnega pomena, katere naloga je ocenjevanje težav in podpiranje stališč evropske organizirane civilne družbe na tem področju.

Poglavitni cilj si je prizadevati za to, da imajo vsi evropski državljani dostop do visokokakovostnih in cenovno dostopnih storitev splošnega pomena.