Interesna skupina za socialno ekonomijo

Interesno skupino za socialno ekonomijo sestavljajo člani iz skupine organizacij civilne družbe in skupine delodajalcev, ki predstavljajo zadruge, vzajemna društva, združenja, fundacije in socialna podjetja.

Namen interesne skupine je v najširših krogih javnosti spodbujati in zagovarjati interese socialne ekonomije. Prizadeva si, da bi bil priznan znaten prispevek tega sektorja k socialno-ekonomskemu razvoju Evrope in uspehu procesa evropskega povezovanja. Poleg tega je interesna skupina za socialno ekonomijo večkrat pokazala, da je koristna platforma, ki omogoča vzajemno učenje, izmenjavo primerov dobre prakse in tesno sodelovanje z evropskimi institucijami in organizacijami širše civilne družbe. V preteklih letih je spodbujala vključevanje socialne ekonomije v mnenja EESO in njegove druge dejavnosti ter predlagala pripravo več študij o tem sektorju, ki jih je naročil EESO.

Za naloge tajništva skrbi skupina organizacij civilne družbe.

Downloads

2021 work programme
Activity report of the “Social Economy Category”
Activity report 2019 - Social economy category
Joint declaration