Interesna skupina za socialno ekonomijo

This page is also available in

Interesno skupino za socialno ekonomijo sestavljajo člani iz skupine Raznolikost Evrope in skupine delodajalcev, ki predstavljajo zadruge, vzajemna društva, združenja, sklade in socialne nevladne organizacije.

Sektor socialne ekonomije zajema vrsto konceptov, ki se uporabljajo po državah članicah, kot sta solidarnostna ekonomija in tretji sektor. Podjetja socialne ekonomije imajo vsa skupne vrednote, kot so solidarnost, socialna kohezija, večji pomen posameznika kot kapitala, družbena odgovornost, demokratično upravljanje in dejstvo, da jih ne žene želja po dobičku, vsakršen dobiček pa se ponovno vloži v podjetje in v širšo družbo.

Socialna ekonomija je torej različen način poslovanja, ki vedno združuje splošni interes, gospodarsko uspešnost, socialne vidike in demokratično delovanje, predstavlja pa 10 % vseh evropskih podjetij, kar je dva milijona podjetij in 6 % delovnih mest v EU. Socialna ekonomija je tako ključni element evropskega socialno-ekonomskega modela.

Za naloge tajništva skrbi skupina Raznolikost Evrope.

Downloads

Activity report of the “Social Economy Category”

Joint declaration

Activity report 2019