Interesna skupina samostojnih poklicev

This page is also available in

Septembra 2017 je bila ustanovljena interesna skupina samostojnih poklicev, ki združuje člane EESO, ki zastopajo poklicne organizacije ali pa so sami predstavniki teh poklicev. Interesna skupina deluje od 1. januarja 2018. Njeni člani prihajajo iz šestih držav članic EU – od severa do juga in od vzhoda do zahoda. Interesna skupina se bo sestajala trikrat letno, da bi spremljala in razpravljala o najnovejših političnih in zakonodajnih zadevah na evropski ravni, ki vplivajo na delo samostojnih poklicev. Ta naloga je bila prej del nalog interesne skupine, ki je združevala tudi mala in srednja podjetja ter obrtnike. Odločitev za ustanovitev posebne interesne skupine samostojnih poklicev kaže na ponovno osredotočenost na njen cilj, da se zagotovi skupna podlaga za delovanje samostojnih poklicev in se jim s tem omogoči uresničitev potenciala znotraj EU v prihodnjih letih. Tako so bili na izredni seji skupine Raznolikost Evrope v Rimu na temo „Samostojni poklici, vzvod razvoja v Evropi: na poti k evropskemu manifestu za samostojne poklice“ določeni temelji za delo te interesne skupine, to pa je prispevalo tudi k novemu načinu dela platform, ki bodo evropskim deležnikom omogočali sodelovanje v tem procesu.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society