INTERESNA SKUPINA SAMOSTOJNIH POKLICEV

This page is also available in

Septembra 2017 je bila v EESO ustanovljena interesna skupina samostojnih poklicev, ki združuje člane EESO, ki zastopajo poklicne organizacije ali pa so sami predstavniki teh poklicev. Njeni člani prihajajo iz držav članic EU – od severa do juga in od vzhoda do zahoda.

Interesna skupina se sestaja trikrat letno, da bi spremljala in razpravljala o najnovejših političnih in zakonodajnih zadevah na evropski ravni, ki vplivajo na delo samostojnih poklicev. Ta naloga je bila prej del nalog interesne skupine, ki je združevala tudi mikro, mala in srednja podjetja ter obrtnike. Odločitev za ustanovitev posebne interesne skupine samostojnih poklicev kaže na osredotočenost na njen cilj, da se zagotovi skupna podlaga za delovanje samostojnih poklicev in se jim s tem omogoči uresničitev potenciala znotraj EU v prihodnjih letih. Tako so bili na izredni seji skupine organizacij civilne družbe v Rimu na temo „Samostojni poklici, vzvod razvoja v Evropi: na poti k evropskemu manifestu za samostojne poklice“ določeni temelji za delo te interesne skupine, to pa je prispevalo tudi k načinu dela platform, katerih namen je evropskim deležnikom omogočiti sodelovanje v tem procesu.

Interesna skupina vsako leto organizira dan svobodnih poklicev, posvečen vprašanjem, kot sta digitalizacija in umetna inteligenca, ki posebej vplivajo na opravljanje poklicev.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society