Digitalne spremembe in informacijska družba

Informacijska tehnologija je povsod v vzponu, vendar njen potencial za gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in predvsem izboljšanje kakovosti življenja evropskih državljanov še ni popolnoma izkoriščen.

Zato je ena izmed prednostnih nalog strokovne skupine za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo (TEN) na digitalnem področju izvajanje strategije enotnega digitalnega trga in z njo povezana vzpostavitev delujočega enotnega digitalnega trga.

EESO v svojih mnenjih izpostavlja zaskrbljenost civilne družbe in njena pričakovanja v zvezi s posledicami za trg dela.

Med glavnimi razlogi za zaskrbljenost je tudi kibernetska varnost. Z njo povezani incidenti evropskim podjetjem in gospodarstvu na splošno vsak dan povzročajo veliko gospodarsko škodo ter krhajo zaupanje državljanov in gospodarskih subjektov v digitalno družbo.

Druge poglavitne teme, s katerimi se EESO ukvarja tako v svojih mnenjih kot v neposrednih stikih z zainteresiranimi stranmi, so: izobraževanje na digitalnem področju, zanimanje žensk za digitalno področje, posledice digitalizacije za delovne pogoje ter dostopnost za uporabnike in njihova zaščita, še posebej v primeru otrok in invalidov.

Strokovna skupina TEN nenehno spremlja digitalno vrzel in spodbuja enak dostop za vse, saj je precejšnje število evropskih gospodinjstev še vedno brez internetne povezave.