Promet

Dinamična in ambiciozna politika

Promet je sektor, ki je ključnega pomena za Evropo. Je eno najpomembnejših področij ukrepanja EU ter ima velik vpliv na socialno in okoljsko blaginjo tako v mestih kot na podeželju. Veliko mnenj, ki jih vsako leto pripravi strokovna skupina za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo (TEN), je povezanih s prometom.

Napredek v prometnem sektorju nedvomno vključuje izgradnjo kakovostnejše in okolju prijaznejše infrastrukture, s katero bo mogoče pospešiti gospodarsko rast in okrepiti trgovino. Potrebno pa je tudi zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in porabo energije ter odpraviti zastoje in pomanjkanje dostopa, zaradi katerega posamezniki, zlasti starejši in invalidi, ostanejo odrezani od sveta. Prav tako bi moral prometni sektor ostati pameten in konkurenčen, kot del družbeno pravičnega prehoda na čisto energijo in digitalizacijo. EESO preučuje in ocenjuje prometno politiko EU ob upoštevanju potreb in interesov vseh skupin ter pomislekov evropske civilne družbe.

Udeležba akterjev civilne družbe

Za doseganje ciljev EU na področju prometa je nedvomno potrebna obsežnejša in bolj vključujoča udeležba civilne družbe, in sicer tako pri oblikovanju politike kot njenem izvajanju. Strokovna skupina TEN je ustanovila tematsko študijsko skupino, katere namen je spodbujati visoko stopnjo sodelovanja in vključenosti civilne družbe v proces odločanja na področju prometa.