Naše delo

EESO letno pripravi med 160 in 190 mnenj in informativnih poročil. 70 % mnenj pripravi na zaprosilo Sveta, Evropske komisije in Evropskega parlamenta. 21 % je mnenj na lastno pobudo in informativnih poročil, 9 % pa je raziskovalnih mnenj, običajno na zaprosilo države, ki predseduje Svetu EU.

Vsako leto organizira tudi več pobud in dogodkov, osredotočenih na udeležbo civilne družbe in državljanov, kot so nagrada za civilno družbo, dnevi civilne družbe, plenarno zasedanje za mlade pod geslom „Vaša Evropa, vaš glas“ ter dan evropske državljanske pobude.

Mnenja in informativna poročila

Dokumenti

Publikacije in drugo delo

Udeležba civilne družbe in državljanov