Strokovna skupina za ekonomsko in monetarno unijo ter ekonomsko in socialno kohezijo (ECO)

This page is also available in

Strokovna skupina za ekonomsko in monetarno unijo ter ekonomsko in socialno kohezijo (ECO) je ena od šestih specializiranih strokovnih skupin EESO. Glavna naloga strokovne skupine je, da pripravlja in plenarni skupščini EESO v sprejetje predlaga mnenja, ki odražajo stališča organizirane civilne družbe na naslednjih področjih oblikovanja politik EU:

  • Na področju ekonomske in monetarne unije (EMU) strokovna skupina ECO obravnava usklajevanje ekonomskih in fiskalnih politik v evropskem semestru, pobude za poglabljanje in dopolnitev strukture EMU po gospodarski krizi ter druga vprašanja, povezana z gospodarskim upravljanjem, da bi zagotovili stabilnost, rast in zaposlovanje.
  • Strokovna skupina ECO je pristojna za vprašanja, povezana s finančno perspektivo, lastnimi sredstvi, proračunom Evropske unije in statističnimi vprašanji.
  • Na področju obdavčitve je odgovorna za obravnavanje vprašanj o usklajevanju davkov in približevanju zakonodaje.
  • Obravnava tudi vprašanja v zvezi s stabilnostjo, delovanjem in združevanjem finančnih in kapitalskih trgov.
  • Strokovna skupina ECO obravnava tudi zadeve kohezijske, regionalne in mestne politike, namenjene zmanjševanju ekonomskih, socialnih in teritorialnih razlik v EU ter spodbujanju rasti in zaposlovanja.

Poleg pripravljanja mnenj redno prireja javna posvetovanja in tematske razprave o aktualnih vprašanjih na področjih, za katera je pristojna. Poleg tega se člani strokovne skupine ECO pogosto udeležujejo različnih dogodkov v Bruslju in celotni EU ter tako ohranjajo tesen stik med nosilci odločanja in predstavniki civilne družbe.

Dvanajst članov strokovne skupine sestavlja predsedstvo ECO, ki je odgovorno za usklajevanje njenega dela. Strokovna skupina je imenovala stalno študijsko skupino za pripravo posebnih mnenj, povezanih z ekonomskim in fiskalnim upravljanjem euroobmočja.

Dejavnosti članov strokovne skupine ECO podpira tajništvo strokovne skupine ECO.

Downloads

End of mandate report 2018–2020 – Stefano Palmieri, ECO section president

ECO priorities (summary)

ECO priorities (full version)

EESC political priorities for 2018