Strokovna skupina za enotni trg, proizvodnjo in potrošnjo (INT)

This page is also available in

Strokovna skupina za enotni trg, proizvodnjo in potrošnjo (INT) se ukvarja s široko paleto politik, povezanih z industrijo, konkurenco, storitvami, malimi in srednjimi podjetji ter podjetji socialne ekonomije. Prav tako obravnava in sprejema mnenja o raziskavah in inovacijah, zaščiti potrošnikov, novih gospodarskih trendih, kot je sodelovalno gospodarstvo, ter na splošno o politikah, povezanih z enotnim trgom.

V zvezi z vprašanji, ki so posebnega pomena za enotni trg, organizira javne predstavitve in se posvetuje z najširšim možnim krogom organizacij civilne družbe. Prav tako že od leta 1999 vsako leto organizira uveljavljen dogodek Odbora, imenovan evropski dan potrošnikov.

Strokovna skupina vključuje opazovalno skupino za enotni trg (OMU), ki spremlja razvoj na enotnem trgu in predlaga načine za odpravljanje ovir in izboljšave. V pristojnosti strokovne skupine je tudi začasna študijska skupina za podjetja socialne ekonomije, ki usklajuje stališča Odbora v zvezi s tem vse bolj pomembnim gospodarskim sektorjem.

Downloads

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence