Ekološke nagrade EU

Ekološke nagrade EU skupaj podeljujejo Evropska komisija, Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO), Evropski odbor regij (OR) ter organizaciji COPA-COGECA in IFOAM Organics Europe. Njihov namen je priznati odličnost v celotni ekološki vrednostni verigi ter nagraditi najboljše in najbolj inovativne akterje ekološke pridelave v EU.

To so prve ekološke nagrade, ki zajemajo celotno EU. Zasnovane so bile kot nadaljevanje prizadevanj v okviru akcijskega načrta za razvoj ekološke pridelave, ki ga je Komisija sprejela 25. marca 2021. Ta akcijski načrt temelji na pristopu, da je treba za spodbujanje ekološke pridelave povečati povpraševanje potrošnikov po ekoloških proizvodih. Za to je med drugim potrebna večja ozaveščenost javnosti o značilnostih in koristih ekološke pridelave. Akcijski načrt zato vključuje letne nagrade, ki priznavajo odličnost v ekološki vrednostni verigi. Nagrade bodo prvič podeljene leta 2022.

EESO je že več let med glavnimi zagovorniki bolj trajnostne in celovite prehranske politike v EU.  Zlasti v mnenju o akcijskem načrtu, ki ga je sprejel septembra 2021, priznava pomen ekološkega kmetijstva za uresničitev ciljev evropskega zelenega dogovora in meni, da je akcijski načrt za razvoj ekološke pridelave trdna podlaga za nadaljnji trajnostni razvoj ekološkega sektorja. Poleg tega meni, da bi bilo treba potrošnike z ustreznimi ukrepi ozaveščanja seznanjati s koristmi in izzivi ekoloških proizvodov, zato želi sodelovati v dejavnostih ozaveščanja o ekološki pridelavi, kot so letni ekološki dan EU in nagrade za odličnost v vseh sektorjih ekološke prehranske verige.

EESO je bil povabljen k sodelovanju na uradnem praznovanju prvega ekološkega dneva EU 23. septembra 2021, ki se ga je udeležil komisar Janusz Wojciechowski. Sodeluje tudi pri podeljevanju ekoloških nagrad EU in je odgovoren za tri nagrade.

Shemo ekoloških nagrad EU sestavlja sedem kategorij in osem nagrad. Pomenijo priznanje akterjem v celotni ekološki vrednostni verigi, ki so razvili odličen, inovativen, trajnosten in navdihujoč projekt z resnično dodano vrednostjo za ekološko pridelavo in potrošnjo.


Predsednik EESO Oliver Röpke Predsednik EESO Oliver Röpke:

Povpraševanje po ekološko pridelani hrani hitro narašča. Potrošniki želijo uživati boljšo in bolj zdravo hrano, kar je dobro za naše telo in naš planet. Vsi pa nimajo enakih možnosti in ekološka živila nekaterim niso dostopna. Ekološke nagrade EU so priznanje za inovacije, strast in predanost tistih, ki se resnično zavzemajo za ekološko hrano in pridelavo v EU ter se ju trudijo približati vsem potrošnikom.


Več informacij je na voljo na spletni strani o ekoloških nagradah EU in na družbenih medijih pod #EUOrganic.