Podnebni ukrepi

Sprejetje Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah predstavlja novo obdobje sodelovanja po svetu, da bi ublažili podnebne spremembe in se jim prilagodili ter tako zadržali dvig temperature na svetovni ravni pod dvema stopinjama Celzija. EESO je na področju podnebnih tem v podporo Pariškega sporazuma zelo dejaven. Organizira srečanja, na katerih spodbuja dejavno udeležbo civilne družbe. Pripravlja mnenja, v katerih obravnava širok niz vprašanj, kot so podnebna pravičnost, pravičen prehod na nizkoogljično gospodarstvo in nujnost tega, da pri vodenju podnebne politike sodelujejo številne zainteresirane strani na mnogih ravneh. Udeležuje se letnih konferenc pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja in vrhunskih srečanj civilne družbe o podnebju, na katerih se zberejo nevladni akterji.