Industrija in spremembe v industriji

Evropa potrebuje trajnostno industrijsko politiko, ki bo spodbujala pravičen prehod na nizkoogljično gospodarstvo. Pri tem so bistvenega pomena inovacije, naložbe in usposabljanje. Novi koncepti, kot sta industrija 4.0 in umetna inteligenca, s seboj prinašajo izzive in priložnosti, ki jih je treba obravnavati. EESO je poskrbel, da je kot predstavnik evropske civilne družbe v središču te razprave.

Obvladovanje sprememb v industriji je eden najpomembnejših izzivov 21. stoletja. Na vseh področjih dejavnosti poteka nenehen ekonomski in socialni razvoj, ki je pogosto povezan z vplivom digitalne revolucije, energetskega prehoda in globalizacije. Tradicionalni sektorji – npr. težka industrija – in novi sektorji iz bolj zelenih panog, ki temeljijo na znanju, bodo morali oblikovati proaktiven pristop. Z novimi, trajnostnimi tehnologijami, novimi delovnimi mesti in prekvalifikacijo bodo morali predvideti spremembe, se jim prilagoditi in jih obvladati, s tem pa odgovoriti na izzive industrije 4.0.