Interesna skupina za potrošnike in okolje

This page is also available in

V interesni skupini za potrošnike in okolje so vsi člani iz skupine organizacij civilne družbe (III. skupina), ki večinoma predstavljajo potrošniške in okoljske organizacije oziroma so strokovnjaki s teh področij. Večina jih je tudi članov strokovnih skupin INT, TEN, SOC in ECO.

Glavni cilj interesne skupine je razpravljati o predlogih besedil, ki jih pripravi Evropska komisija, in zagotoviti, da bo EESO vedno upošteval vprašanja pravic potrošnikov in varstva okolja. Interesna skupina je forum, na katerem udeleženci razpravljajo o politikah, ki se izvajajo v njihovih državah.

Za naloge tajništva skrbi skupina organizacij civilne družbe.