You are here

Interesna skupina za potrošnike in okolje

V interesni skupini za potrošnike in okolje so člani skupine raznih dejavnosti (III. skupina), ki večinoma predstavljajo potrošniške in okoljske organizacije oziroma so strokovnjaki s teh področij.

Glavni cilj skupine je razpravljati o predlogih Evropske komisije in zagotoviti, da bo EESO vedno upošteval vprašanja pravic potrošnikov in varstva okolja. Hkrati je to forum za razpravo o politiki, ki se izvaja v državah članicah.

Za naloge tajništva skrbi skupina raznih dejavnosti. Ta interesna skupina tesno sodeluje zlasti z interesno skupino kmetov.

Downloads

Bernardo HERNANDEZ BATALLER

Article 54 Internal Rules