POTROŠNIKI

This page is also available in

Evropski potrošniki in podjetja lahko zahvaljujoč enotnemu trgu sedaj veliko lažje kupujejo in prodajajo izdelke in storitve preko meja, tako na spletu kot drugače. So pa za to potrebni zaupanje v trg, ciljno usmerjena zakonodaja in njeno učinkovito izvrševanje.

EESO poskuša zagotoviti, da bi imeli potrošniki potrebne pravice in zaščito. Prav tako prepoznava nepravične in nezakonite trgovinske prakse ter se poskuša boriti proti njim. Spodbuja tudi trajnostne načine potrošnje in proizvodnje.

Naš uveljavljen letni dogodek, ki poteka vsako leto od leta 1999 – evropski dan potrošnikov – je najpomembnejši kraj, kjer se srečajo potrošniki, da bi vplivali na razpravo v EU.