Potrošniki

Evropski potrošniki in podjetja lahko zahvaljujoč enotnemu trgu sedaj veliko lažje kupujejo in prodajajo izdelke in storitve preko meja, tako na spletu kot drugače. V ta namen pa so potrebni zaupanje v trg, ciljno usmerjena zakonodaja in njeno učinkovito izvrševanje. 

EESO poskuša zagotoviti, da bi imeli potrošniki pravice in zaščito, ki jih potrebujejo. Prav tako prepoznava nepravične in nezakonite trgovinske prakse ter se poskuša boriti proti njim. Spodbuja tudi trajnostne načine potrošnje in proizvodnje.

Na našem vodilnem dogodku, ki poteka vsako leto od leta 1999 – evropskem dnevu potrošnikov–  se zberejo potrošniki, da bi vplivali na razpravo na ravni EU.