Strokovna skupina za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (SOC)

This page is also available in

Strokovna skupina za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (SOC) pripravlja delo EESO na različnih političnih področjih, vključno z zaposlovanjem in delovnimi pogoji, izobraževanjem in usposabljanjem, migracijami in azilom, temeljnimi in državljanskimi pravicami in drugimi socialnimi vprašanji, kot so socialna politika in revščina, enakost spolov, problematika invalidnosti, vključevanje Romov, zdravje, pravosodje in notranje zadeve (vključno s priseljevanjem).

Osrednje dejavnosti strokovne skupine zajemajo delo na področjih migracij in azila, evropskega stebra socialnih pravic in spremljevalnih ukrepov ter na področju prihodnosti dela. Strokovna skupina SOC opravlja tudi naloge sekretariata za Evropski forum za migracije, ki ga EESO organizira skupaj z Evropsko komisijo.

Bolj specializirane naloge izvaja v okviru svojih stalnih organov: opazovalne skupine za trg dela (OMT), začasne študijske skupine za priseljevanje in vključevanje (IMI), začasne študijske skupine za pravice invalidov (DIS) in začasne študijske skupine za vključevanje Romov (ROMA).

Downloads

End of Mandate Report - Section SOC - Period 2018-2020