OBDAVČITEV

This page is also available in

Prvotni namen obdavčitve je pridobivanje prihodkov za vlade, vpliva pa tudi na druga ključna področja politike, kot so konkurenca, zaposlovanje in naložbe.

Davke plačujejo posamezniki in podjetja, zaračunajo pa se za prihodek, porabo, premoženje, lastnino in nekatere gospodarske dejavnosti. Neupoštevanje se kaznuje po zakonu.

Obdavčitev je dragoceno orodje za javne organe, ker se lahko uporablja za vplivanje na vedenje gospodarskih akterjev. Zato države članice branijo svoje pravice na tem področju, zaradi česar je usklajevanje EU težje. Zapomniti si je treba, da je za vso evropsko zakonodajo o obdavčitvi potrebno soglasje v Svetu.

Ker ima obdavčitev velik vpliv, države članice zaradi konkurenčnosti občasno obdržijo nekatere davčne ukrepe, čeprav na splošno veljajo za škodljive EU kot celoti.

EESO o obdavčitvi

EESO meni, da države članice podcenjujejo stopnjo davčnega usklajevanja, ki je potrebna za ustrezno delovanje ekonomske in monetarne unije, ter da je treba doseči večji napredek. Zagovarja večje usklajevanje in prilagajanje za odpravljanje davčnih ovir za čezmejno trgovino na notranjem trgu. Potrebno je večje in obširnejše sodelovanje med državami članicami za preprečevanje davčnih goljufij in davčnih utaj, vključno z agresivnim davčnim načrtovanjem. Kar zadeva posredne davke, EESO podpira oblikovanje trdnega enotnega evropskega območja DDV.