Zaposlovanje

This page is also available in

Med blagim okrevanjem gospodarstva v zadnjih letih je zaposlovanje po vsej EU poraslo in brezposelnost se je zmanjšala. Kljub temu so sedanje stopnje dolgotrajne brezposelnosti in nezaposlenosti mladih še vedno nesprejemljive. Prva prednostna naloga Evrope mora biti ustvarjanje številnih kakovostnih delovnih mest, ki je še posebej zahtevno v času strukturnih gonil sprememb, kot so tehnološke inovacije in globalizacija, ki prinašajo tako priložnosti kot izzive na področju zaposlovanja.

Za politiko zaposlovanja so v prvi vrsti odgovorne države članice. Vendar pa EU z njimi sodeluje pri izvajanju usklajene strategije: evropske strategije zaposlovanja. EU spodbuja sodelovanje med državami članicami ter podpira in ocenjuje njihova prizadevanja, zlasti v okviru evropskega semestra, smernic za zaposlovanje in spremljanja nacionalnih politik (skupno poročilo o zaposlovanju, nacionalni programi reform in priporočila za posamezne države).

Evropska komisija se mora o vprašanjih zaposlovanja obvezno posvetovati z EESO. Ta je sprejel mnenja o vseh glavnih pobudah na ravni EU (kot so evropski steber socialnih pravic, smernice za politike zaposlovanja, sveženj o zaposlovanju in jamstvo za mlade).

Vprašanja s področja zaposlovanja običajno obravnava strokovna skupina za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (SOC), natančneje njena opazovalna skupina za trg dela, ki spremlja trende in izzive, ki vplivajo na evropsko delovno silo in trg dela.