Evropska državljanska pobuda

This page is also available in

Od 1. aprila 2012 imajo evropski državljani novo pravico, ki jim daje močnejši glas: evropsko državljansko pobudo. Na podlagi enega milijona zbranih podpisov v vsej Evropi lahko Evropsko komisijo pozovejo k predložitvi novih ali spremembi veljavnih zakonskih aktov EU.

Evropski ekonomsko-socialni odbor je kot zagovornik pravice državljanov do udeležbe in glas civilne družbe že na samem začetku podprl zamisel o državljanski pobudi ter si prizadeval za enostavna ter razumljiva pravila, ki jih je predstavil v dveh mnenjih, sprejetih v zvezi z evropsko državljansko pobudo.

Na kratko, EESO meni, da ima dvojno vlogo:

  • Odbor kot pospeševalec: V fazi načrtovanja ali izvajanja pobude je Odbor kot platforma za dialog in informacije pripravljen delovati kot pospeševalec, ki organizatorjem državljanskih pobud omogoča navezovanje stikov, morebitno srečevanje itd.
  • Odbor kot institucionalni mentor: Odbor lahko s pripravo mnenja Komisiji pomaga pri ocenjevanju uspešne pobude. Poleg tega EESO Komisiji in Evropskemu parlamentu ponudi svoje sodelovanje pri organizaciji predstavitev uspešnih pobud.

Za več informacij o evropski državljanski pobudi uporabite ta kontaktni obrazec.

Downloads

Evropski potni list za demokracijo - 2020