Evropska državljanska pobuda

This page is also available in

Od 1. aprila 2012 imajo evropski državljani novo pravico, ki jim daje močnejši glas: evropsko državljansko pobudo. Na podlagi enega milijona zbranih podpisov v vsej Evropi lahko Evropsko komisijo pozovejo k predložitvi novih ali spremembi veljavnih zakonskih aktov EU.

Evropski ekonomsko-socialni odbor je kot zagovornik pravice državljanov do udeležbe in glas civilne družbe že na samem začetku podprl zamisel o državljanski pobudi ter si prizadeval za enostavna ter razumljiva pravila, ki jih je predstavil v dveh mnenjih, sprejetih v zvezi z evropsko državljansko pobudo.

Na kratko, EESO meni, da ima dvojno vlogo:

  • Odbor kot pospeševalec: V fazi načrtovanja ali izvajanja pobude je Odbor kot platforma za dialog in informacije pripravljen delovati kot pospeševalec, ki organizatorjem državljanskih pobud omogoča navezovanje stikov, morebitno srečevanje itd.
  • Odbor kot institucionalni mentor: Odbor lahko s pripravo mnenja Komisiji pomaga pri ocenjevanju uspešne pobude. Poleg tega EESO Komisiji in Evropskemu parlamentu ponudi svoje sodelovanje pri organizaciji predstavitev uspešnih pobud.

Za več informacij o evropski državljanski pobudi uporabite ta kontaktni obrazec.

Downloads

Your guide to the European Citizens' Initiative (3rd edition)

European Passport to Active Citizenship

ECI Helpdesk at the European Economic and Social Committee