Evropska državljanska pobuda

Od 1. aprila 2012 imajo evropski državljani novo pravico, ki jim daje močnejši glas: evropsko državljansko pobudo. Uvedena je bila s členom 11 Lizbonske pogodbe in državljanom, ki jim uspe zbrati najmanj milijon podpisov iz vsaj sedmih držav članic, daje pravico, da Evropsko komisijo pozovejo k predložitvi novih ali spremembi veljavnih zakonskih aktov EU (razen primarnega prava).

Splošni pravni okvir za evropsko državljansko pobudo določa Uredba (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi s prilogami.

EESO je kot zagovornik pravice državljanov do udeležbe in glas civilne družbe že na samem začetku podprl zamisel o državljanski pobudi in se v svojih mnenjih o tej temi zavzemal za preprosta in razumljiva pravila:

EESO ima dejavno vlogo pri spodbujanju evropske državljanske pobude in povezovanju zainteresiranih strani, in sicer organizira letno konferenco, dan evropske državljanske pobude in druge informativne seminarje na to temo. Prav tako prevzema vodilno vlogo pri medinstitucionalnem sodelovanju med pristojnimi upravami EU. Skratka, EESO meni, da ima dvojno vlogo:

  • je spodbujevalec porajajočih se pobud, ki nudi platformo za dialog in obveščanje, povezuje zainteresirane organizatorje in gosti srečanja, saj je njegova naloga biti dom civilne družbe, ter
  • institucionalni mentor, ki Komisiji v fazi ocenjevanja evropskih državljanskih pobud pomaga tako, da soorganizira javna posvetovanja in/ali v okviru svoje običajne posvetovalne vloge pravočasno pripravlja mnenja o uspešnih evropskih državljanskih pobudah, preden jih Komisija oceni.

Več informacij o storitvah v zvezi z evropsko državljansko pobudo v EESO boste našli v razdelku o evropski državljanski pobudi v EESO in naši publikaciji Evropski potni list za demokracijo, obrnete pa se lahko tudi na tajništvo za evropsko državljansko pobudo, ki mu lahko pošljete ta kontaktni obrazec.

Obiščite tudi uradno spletno stran Evropske komisije za evropsko državljansko pobudo, kjer so na voljo vse informacije o tem instrumentu, vključno z njegovim delovanjem, zadnjimi novicami in vsemi prijavljenimi uspešnimi, tekočimi in preteklimi pobudami.

Downloads

European Democracy Passport