Finančne storitve in kapitalski trgi

EU se je na gospodarsko in finančno krizo, ki se je začela leta 2008, odzvala z nizom reform, da bi zagotovila stabilnost finančnih trgov in izboljšala nadzor nad njimi. Spodbujanje zaposlovanja, rasti in naložb sodi med glavne prednostne naloge Evropske unije. Zato je ključno, da se oblikuje zanesljiva podlaga za finančni sistem EU, ki bo ustvarjal rast, zaposlovanje in naložbe. Finančni sektor mora izpolnjevati svojo vlogo, tj. financiranje realnega sektorja.

Ključna pobuda za dosego tega cilja je oblikovanje unije kapitalskih trgov, ki je namenjena zagotavljanju razvoja dobro reguliranih, stabilnih, učinkovitih in svetovno konkurenčnih finančnih trgov v interesu podjetij in potrošnikov. Pomembno je tudi dokončati bančno unijo kot del poglabljanja EMU, da bi okrepili odpornost EU na finančne krize in zaščitili vlagatelje.

EESO o finančnih storitvah in kapitalskih trgih

EESO meni, da je usklajen, celovit in celosten pristop k reguliranju finančnega sektorja pomemben za oblikovanje enakih konkurenčnih pogojev med finančnimi institucijami in med državami članicami ter za zmanjšanje tveganj v finančnem sektorju. Reformni ukrepi morajo prispevati h krepitvi evropskega bonitetnega okvira in okvira za reševanje bank ter drugih finančnih akterjev. Dodatno delitev tveganja v bančni uniji mora spremljati dodatno zmanjšanje tveganja. EESO je prepričan, da lahko unija kapitalskih trgov učinkovito prispeva k zanesljivemu in stabilnemu gospodarskemu okrevanju v bolj poenotenem regulativnem okolju.