Strokovne skupine in druga telesa

This page is also available in

Delo v EESO poteka v šestih strokovnih skupinah, ki so pristojne za specifična področja, pomembna za državljane Evropske unije. Ta vključujejo ekonomske zadeve, energijo, okolje, zunanje odnose in notranji trg. Člani sodelujejo v eni ali več strokovnih skupin, odvisno od njihovih strokovnih področij. V teh skupinah se opravi večina dela za pripravo mnenj. V EESO deluje tudi posvetovalna skupina za spremembe v industriji (CCMI), ki industriji EU pomaga predvidevati posledice globalizacije ter se nanje prilagajati.

V EESO so naslednje strokovne skupine in komisija:

EESO je poleg tega ustanovil tri specializirane opazovalne skupine, in sicer opazovalno skupino za enotni trg (SMO), opazovalno skupino za trg dela (LMO) in opazovalno skupino za trajnostni razvoj (SDO). V Odboru deluje tudi usmerjevalni odbor za strategijo Evropa 2020 za rast in delovna mesta.

Namen povezovalne skupine je sodelovati z evropskimi organizacijami in mrežami civilne družbe ter spremljati skupne pobude.