Strokovne skupine in druga telesa

Delo v EESO poteka v šestih strokovnih skupinah, ki so pristojne za specifična področja, pomembna za državljane Evropske unije. Ta med drugim vključujejo ekonomske zadeve, energijo, okolje, zunanje odnose in notranji trg. Člani sodelujejo v eni ali več strokovnih skupinah, odvisno od njihovega strokovnega znanja. V teh skupinah se opravi večina dela za pripravo mnenj. V EESO deluje tudi posvetovalna skupina za spremembe v industriji (CCMI), ki industriji v EU pomaga predvidevati posledice globalizacije ter se nanje prilagajati.

V EESO so naslednje strokovne skupine in komisija:

EESO je poleg tega ustanovil tri posebne opazovalne skupine – za digitalni prehod in enotni trg (DSMO), za trg dela (OMT) in trajnostni razvoj (ODD) – ter ad hoc skupino za evropski semester in ad hoc skupino za temeljne pravice in pravno državo.

Namen povezovalne skupine je sodelovati z evropskimi organizacijami in mrežami civilne družbe ter spremljati skupne pobude.