Interesna skupina malih in srednjih podjetij, obrtnikov in družinskih podjetij

Interesno skupino malih in srednjih podjetij, obrtnikov in družinskih podjetij sestavljajo člani iz skupine delodajalcev in skupine raznih dejavnosti.

Za naloge tajništva skrbi skupina delodajalcev.

Prednostne naloge

Glavni cilj te interesne skupine je spremljanje vseh vidikov politike za mala in srednja podjetja, zlasti posebnih potreb obrtnikov in družinskih podjetij. Želimo se osredotočiti na te ključne gospodarske in družbene subjekte.

V zadnjih desetih letih so mala in srednja podjetja prispevala k ohranjanju naložb, hkrati pa ohranjala stopnje zaposlenosti, pri čemer jim je uspevalo – pogosto sicer z velikimi težavami – prebroditi finančne probleme zaradi omejenega kreditiranja in nepoštenih praks z zamujanjem s plačili.

Mala in srednja podjetja vsekakor ostajajo še naprej resnični temelj evropskega gospodarstva. V zadnjih letih so se morala soočiti s spremembami v gospodarstvu in industriji. V bližnji prihodnosti pa jih čaka še več novih izzivov. Potrebne so inovacije in digitalizacija, pa tudi ustrezna znanja in spretnosti ter lažji dostop do finančnih trgov. Odvečne predpise in upravno breme bi bilo treba resno omejiti.

Spremeniti bi bilo treba zastarelo opredelitev malih in srednjih podjetij, da bo odražala trenutno raznolikost tovrstnih podjetij.

Obravnavati pa je treba tudi pojem „obrtnikov“. Obrtnim podjetjem bi morali priznavati podjetnost in sposobnost proizvajanja po meri. Zato velikost podjetja ne bi smela biti merilo za to, ali gre (z zakonskega vidika) za obrtno podjetje ali ne.