Povezovalna skupina

Povezovalna skupina je bila ustanovljena leta 2004, da bi omogočili okvir za politični dialog in sodelovanje med EESO in evropskimi organizacijami in mrežami, s katerimi sodeluje skupina, pa tudi drugimi institucijami EU glede horizontalnih vprašanj skupnega interesa.

Skupina je edinstven most med organizacijami civilne družbe in evropskimi institucijami. Omogoča civilni dialog in spodbuja participativno demokracijo. Civilni družbi zagotavlja mesto za razpravo o agendi EU in postopkih odločanja ter možnost vplivanja nanje (kakor je določeno v členu 11 PEU).

Povezovalna skupina pripravlja skupne pobude in dogodke ter posvetovanja, konference in delavnice o vprašanjih skupnega interesa. Največji dogodek so vsakoletni dnevi civilne družbe, ki jih organizira skupaj z EESO.