Interesna skupina kmetov

V interesni skupini kmetov so člani iz skupine organizacij civilne družbe in skupine delodajalcev. Njeni člani so aktivni v kmetijstvu, agroživilskem sektorju in gozdarstvu.

Njena glavna naloga je sodelovati v široki odprti razpravi o stališčih in političnih usmeritvah primarnega sektorja v EU. Številni člani te interesne skupine so predstavniki organizacij kmetov in lastnikov gozdov. Ostalim posredujejo najnovejše informacije iz svojih sektorjev in svoje države, hkrati pa izpostavljajo in preučujejo različne razmere v njih.

Ta interesna skupina si prizadeva tudi za oblikovanje stališč o ključnih ciljih kmetijske in podeželske politike EU, zlasti v okviru reform skupne kmetijske politike. Velik pomen daje sodelovanju med sektorskimi organizacijami znotraj EESO in si prizadeva za okrepitev sodelovanja med vsemi tremi skupinami EESO, hkrati pa meni, da je treba okrepiti sodelovanje z organizacijami na ravni EU in drugimi institucijami EU.

Za naloge tajništva skrbi skupina organizacij civilne družbe.