Okrogle mize za mlade o podnebju in trajnosti

Protect your Future -  With the European Economic and Social Committee, Generation Climate Europe, and the European Youth Forum

Okrogle mize za mlade o podnebju in trajnosti so prostor za reden, strukturiran in konstruktiven dialog med mladimi in nosilci odločanja EU, ki se je začel po sprejetju mnenja EESO z naslovom Strukturirano sodelovanje mladih na področju podnebja in trajnosti v postopku odločanja EU.

Okrogle mize EU za mlade potekajo dvakrat letno, EESO pa jih gosti v sodelovanju z Evropskim mladinskim forumom, združenjem Generation Climate Europe in Evropsko komisijo. Vsaka okrogla miza EU za mlade obravnava posebno temo, povezano s podnebjem in trajnostjo. Vsakič se tudi skupina približno desetih predstavnikov mladih sestane s komisarjem, katerega resor je pristojen za razpravo.

Glavna značilnost okroglih miz EU za mlade je mehanizem spremljanja, s katerim se želi zagotoviti, da Evropska komisija ustrezno upošteva zahteve mladih. Po vsakem dogodku predstavniki mladih pristojnemu komisarju predložijo dokument z nekaj političnimi zahtevami. Komisar se ob podpori ustreznih generalnih direktoratov zaveže, da bo v naslednjem mesecu dal jasen pisni odgovor na te zahteve. Oba dokumenta bosta nato javno dostopna na spletni strani dogodka.

Za spremljanje dogodkov ni potrebna registracija, saj se vedno prenašajo po spletu na našem spletišču. Spremljajte jih v živo in sodelujte v razpravi!

#EUYouthRoundTables

Do you have a question?
Contact us!