Strokovna skupina za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo (TEN)

Za blaginjo evropskih državljanov in delovanje enotnega trga so ključnega pomena mobilnost, vseevropska omrežja, razvoj informacijske družbe, energija in storitve splošnega pomena. Z vsemi temi vprašanji se ukvarja strokovna skupina za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo.

Mnenja so rezultat tesnega sodelovanja z drugimi evropskimi institucijami, zainteresiranimi stranmi in organizacijami civilne družbe, ki jih vprašanja zadevajo.

Strokovna skupina TEN deluje na naslednje načine:

  • pripravlja mnenja: EESO na podlagi poglobljenih analiz in postopka za dosego soglasja prispeva k temu, da so evropske politike v večji meri usklajene s pričakovanji evropske civilne družbe;
  • poroča o projektih;
  • pripravlja študije;
  • tesno sodeluje z Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo, državami članicami in evropskimi organizacijami civilne družbe;
  • organizira tematske dogodke, in sicer javne predstavitve, konference in srečanja, na katerih sodelujejo strokovnjaki, snovalci politike, zainteresirane strani in splošna javnost;
  • njeni člani dejavno sodelujejo na glavnih dogodkih, ki jih pripravijo zunanje organizacije.

Strokovna skupina TEN ima tudi tematske študijske skupine za energijo, promet in storitve splošnega pomena, ki spremljajo dogajanje na teh področjih politike na evropski ravni in prispevajo k razpravi.

Downloads

TEN Work Program 2024
TEN section - End of mandate 20-23 report