PODJETJA

This page is also available in

Podjetništvo v vseh oblikah je bistveno za zagotavljanje gospodarske rasti, inovacij, delovnih mest in socialne vključenosti.

Ključno vlogo v evropskem gospodarstvu igrajo zlasti mala in srednja podjetja. Zaradi tega EESO že od nekdaj izpostavlja njihov pomen in potrebo po spodbujanju njihovega razvoja. Odbor je v zadnjih letih prevzel eno izmed glavnih vlog na ravni EU pri spodbujanju socialnega podjetništva in socialnega gospodarstva. Prednostno pozornost namenja tudi novim gospodarskim modelom, pri čemer so bile na tem področju sprožene številne pobude.