Interesna skupina društev in združenj

Interesno skupino društev in združenj sestavljajo člani, ki prihajajo iz prostovoljnih organizacij na nacionalni ali evropski ravni in zastopajo fundacije, združenja, nevladne organizacije in druge vrste organizacij, ki se zavzemajo za spodbujanje pravne države in prostega gibanja oseb ter varstvo državljanskih svoboščin in človekovih pravic. Člani interesne skupine na ravni EESO podajajo izhodišča za razmislek in javne politike, s katerimi bi prispevali k oživitvi evropske civilne družbe v času, ko je svoboda združevanja ogrožena in ko morajo društva in združenja na splošno podvojiti prizadevanja za ohranitev svoje svobode in neodvisnosti.

Izraz „društva in združenja“ povzema posredniško vlogo, ki jo ima ta sektor pri posredovanju med posameznikom in državo, ko ščiti splošni interes, ter temeljne vrednote medsebojnega spoštovanja in nesebičnosti, ki zagotavljajo pluralnost in socialne koristi.

Društva in združenja odražajo veliko raznolikost interesov in identitet, ki jih je mogoče najti v sodobni družbi, njihova naloga pa je, da si prizadevajo za ustvarjanje pogojev za resničen državljanski dialog. V precej temačnih časih, ki jih vse bolj zaznamujejo nestrpnost, socialne krivice in krčenje državljanskega prostora, možnost okrepitve civilne družbe vliva kanček upanja.

Za naloge tajništva skrbi skupina organizacij civilne družbe (III. skupina).