Eturyhmä ”maataloustuottajat”

This page is also available in

Eturyhmän ”maataloustuottajat” nykyiset jäsenet kuuluvat ”moninainen Eurooppa” ‑ryhmään ja työnantajat-ryhmään. Sen jäsenet ovat maatalous-, maatalouselintarvike- ja metsätalousalan edustajia.

Eturyhmän tärkeimpänä tehtävänä on osallistua laaja-alaiseen avoimeen keskusteluun alkutuotannon asemasta ja sitä käsittelevistä poliittisista linjauksista EU:ssa. Monet eturyhmän jäsenet edustavat viljelijä- ja metsänomistajajärjestöjä. He pyrkivät antamaan ja jakamaan ajantasaista tietoa erikoisaloiltaan omissa maissaan sekä tuomaan esille ja tarkastelemaan maiden eri olosuhteita.

Eturyhmä pyrkii myös laatimaan kannanottoja EU:n keskeisistä maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteista erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan uudistusten yhteydessä. Eturyhmä pitää ETSK:n sisäistä alan järjestöjen välistä yhteistyötä tärkeänä ja pyrkii lisäämään komitean eturyhmien välistä yhteistyötä. Eturyhmä katsoo kuitenkin myös, että on tärkeää vahvistaa yhteistyötä EU:n tason organisaatioiden ja EU:n muiden toimielinten kanssa.

Eturyhmän sihteeristöpalveluista vastaa ”moninainen Eurooppa” ‑ryhmän sihteeristö.