Eturyhmä ”maataloustuottajat”

This page is also available in

Eturyhmässä ”maataloustuottajat” on tällä hetkellä jäseniä moninainen Eurooppa ‑ryhmästä ja työnantajat-ryhmästä. Sen jäsenet ovat maatalous-, maatalouselintarvike- ja metsätalousalan edustajia.

Eturyhmän tärkeimpänä tehtävänä on osallistua laaja-alaiseen avoimeen keskusteluun alkutuotannon asemasta ja sitä käsittelevistä poliittisista linjauksista EU:ssa. Monet eturyhmän jäsenet edustavat viljelijä- ja metsänomistajajärjestöjä. He pyrkivät antamaan ja jakamaan ajantasaista tietoa erikoisaloiltaan omissa maissaan sekä tuomaan esille ja tarkastelemaan maiden eri olosuhteita.

Eturyhmä pyrkii myös laatimaan kannanottoja EU:n keskeisistä maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteista erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan uudistusten yhteydessä. Eturyhmä pitää ETSK:n sisäistä alan järjestöjen välistä yhteistyötä tärkeänä ja pyrkii lisäämään komitean eturyhmien välistä yhteistyötä. Eturyhmä katsoo kuitenkin myös, että on tärkeää vahvistaa yhteistyötä EU:n tason organisaatioiden ja EU:n muiden toimielinten kanssa.

Eturyhmä katsoo, että maatalous- ja elintarvikekysymyksiin tulisi kiinnittää huomiota kaikissa komiteassa edustettuina olevissa eturyhmissä, ja se on luonut läheisempiä suhteita kuluttajiin ja kuluttajajärjestöihin erityisesti eturyhmän ”kuluttajat ja ympäristö” kanssa toteutettujen täydentävien toimien avulla.

Eturyhmän sihteeristöpalveluista vastaa moninainen Eurooppa ‑ryhmän sihteeristö.