Rahoituspalvelut ja pääomamarkkinat

EU reagoi vuonna 2008 alkaneeseen talous- ja rahoituskriisiin useilla uudistuksilla, joilla pyrittiin varmistamaan rahoitusmarkkinoiden vakaus ja parantamaan rahoitusmarkkinoiden valvontaa. Työllisyyden, kasvun ja investointien edistäminen on ensisijaisen tärkeä tavoite Euroopan unionille. Tämän vuoksi on luotava kestävä pohja EU:n rahoitusjärjestelmälle, jolla edistetään kasvua, työllisyyttä ja investointeja. Rahoitusalan on täytettävä tehtävänsä reaalitalouden rahoittamisessa.

Yksi keskeisistä tämän tavoitteen saavuttamiseen tähtäävistä aloitteista on pääomamarkkinaunionin perustaminen. Aloitteella pyritään varmistamaan hyvin säänneltyjen, vakaiden, tehokkaiden ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisten rahoitusmarkkinoiden kehittäminen yritysten ja kuluttajien eduksi. Lisäksi on tärkeää viimeistellä pankkiunioni osana talous- ja rahaliiton syventämisprosessia, jotta voidaan parantaa EU:n kykyä selviytyä rahoituskriiseistä ja suojella tallettajia.

ETSK:n näkemys rahoituspalveluista ja pääomamarkkinoista

ETSK pitää tärkeänä yhdenmukaista, kokonaisvaltaista ja yhdennettyä lähestymistapaa rahoitusalan sääntelyyn, jotta voidaan luoda aiempaa tasapuolisempi toimintaympäristö sekä rahoituslaitoksille että jäsenvaltioille ja vähentää rahoitusalan riskejä. Uudistustoimilla on lujitettava Euroopan vakavaraisuus- ja kriisinratkaisukehystä pankkeja ja muita rahoitusalan toimijoita varten. Sen lisäksi, että riskinjakoa lisätään pankkiunionissa, riskejä on edelleen vähennettävä. ETSK on vakuuttunut siitä, että pääomamarkkinaunionilla voidaan tehokkaasti edistää talouden voimakasta ja vakaata elpymistä yhdennetymmässä sääntely-ympäristössä