Perusoikeudet ja kansalaisoikeudet

This page is also available in

EU:ssa ei ole kyse vain sisämarkkinoista. Se on myös eurooppalaista identiteettiä muokkaavien yhteisten arvojen unioni. Nämä arvot esitetään Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa, ja ne sisältävät myös perusoikeuskirjassa esitetyt oikeudet, vapaudet ja periaatteet: ”Unionin perustana ovat ihmisarvon, vapauden, yhdenvertaisuuden ja yhteisvastuullisuuden jakamattomat ja yleismaailmalliset arvot. Se rakentuu kansanvallan ja oikeusvaltion periaatteille. Se asettaa ihmisen toimintansa keskipisteeksi ottamalla käyttöön unionin kansalaisuuden ja luomalla vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen.”

Perusoikeuskirjassa kootaan yhteen tekstiin kaikki henkilökohtaiset oikeudet, kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, joita ihmisillä on EU:ssa ja joita sovelletaan EU:n toimielimiin ja jäsenvaltioihin näiden pannessa täytäntöön EU:n lainsäädäntöä.

Jäsenvaltion kansalainen saa automaattisesti unionin kansalaisuuden oman maansa kansalaisuuden lisäksi. EU:n kansalaisuudesta johtuvia oikeuksia ovat muun muassa oikeus liikkua ja oleskella vapaasti EU:ssa. Miljoonan EU:n kansalaisen ryhmä voi kehottaa suoraan Euroopan komissiota ehdottamaan erityistä aloitetta (eurooppalainen kansalaisaloite).

ETSK on erittäin aktiivinen perusoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian edistämisessä ja erityisesti rotuun, etniseen alkuperään, vammaisuuteen tai sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumisessa.