”Liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” erityisjaosto (TEN)

This page is also available in

Liikkuvuus, Euroopan laajuiset verkot, tietoyhteiskunnan kehittäminen, energia ja yleishyödylliset palvelut ovat erittäin tärkeitä Euroopan kansalaisten hyvinvoinnin ja sisämarkkinoiden toiminnan kannalta. Kaikki nämä asiat kuuluvat ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” ‑erityisjaoston (TEN) toimialaan.

Lausunnot ovat tulosta tiivistä yhteistyöstä muiden EU:n toimielinten, asianomaisten sidosryhmien sekä kyseisiä asioita käsittelevien kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden kanssa.

TEN-erityisjaoston toiminta perustuu seuraaviin tekijöihin:

  • lausunnot: ETSK auttaa selvitysten ja yhteisymmärryksen rakentamisen pohjalta muokkaamaan EU:n politiikkaa siten, että se vastaa paremmin Euroopan kansalaisyhteiskunnan odotuksia
  • hankeraportit
  • tutkimukset
  • tiivis yhteistyö Euroopan parlamentin, komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa
  • tapahtuminen järjestäminen asiaankuuluvista aiheista: julkiset kuulemistilaisuudet, konferenssit ja kokoukset, joihin osallistuu asiantuntijoita, päätöksentekijöitä, sidosryhmiä ja suurta yleisöä
  • TEN-erityisjaoston jäsenten aktiivinen osallistuminen ulkopuolisten organisaatioiden järjestämiin tärkeisiin tapahtumiin.

Downloads

Work programme 2019

End of mandate report 2018-2020 - Section TEN, Pres. P. J. COULON