”Ulkosuhteet”-jaosto (REX)

ETSK:n ”ulkosuhteet”-jaoston (REX) tehtävänä on seurata EU:n ulkoisia toimia käymällä vuoropuhelua sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden ja alueiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa, joihin EU:lla on viralliset suhteet. Jaosto seuraa aktiivisesti myös EU:n kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikkaa.

  1. REX-jaostossa toimii joukko ETSK:n jäsenistä koostuvia seurantakomiteoita, jotka seuraavat ja ohjaavat REX-jaoston toimintaa näillä eri aloilla.
  2. Neuvoa-antavat sekakomiteat koostuvat ETSK:n jäsenistä ja sellaisen maan kansalaisyhteiskunnan organisaatioista, jonka kanssa EU on allekirjoittanut assosiaatio- tai muun vastaavan sopimuksen. Sekakomiteoiden tehtävänä on antaa kansalaisyhteiskunnan edustajien suosituksia kahdenvälisiin suhteisiin liittyvistä eri näkökohdista. Neuvoa-antavilla komiteoilla on samankaltainen rooli, mutta niiden toiminta ei koske niinkään yksittäistä maata vaan maaryhmää.
  3. Kansalaisyhteiskuntafoorumit ovat samankaltaisia kuin neuvoa-antavat sekakomiteat, mutta niissä on EU:n alueelta jäseninä ETSK:n lisäksi myös muita eurooppalaisia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita. Foorumit perustuvat itäisen kumppanuuden maiden kanssa tehtyihin assosiaatiosopimuksiin.
  4. ETSK kokoontuu Kiinan talous- ja sosiaalineuvoston kanssa pyöreän pöydän ryhmässä.
  5. Sisäiset neuvoa-antavat ryhmät ovat elimiä, jotka on perustettu vapaakauppasopimusten yhteydessä tai assosiaatiosopimusten vapaakauppaa koskevien lukujen puitteissa. Niiden tehtävänä on neuvoa komission kauppapolitiikan pääosastoa vapaakauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskevissa luvuissa. Ne eivät ole kahdenvälisiä elimiä, vaan EU:n kanssa vapaakauppasopimuksen tehneillä kumppanitahoilla on omat vastaavat ryhmänsä, jotka neuvovat kansallista hallitustaan. Sekä EU:n sisäiset neuvoa-antavat ryhmät että kumppanitahojen vastaavat ryhmät voivat järjestää sisäisten neuvoa-antavien ryhmien välisiä kokouksia. ETSK (REX-jaosto) toimii EU:n sisäisten neuvoa-antavien ryhmien sihteeristönä.

Downloads

External Relations Section - Presentation
REX Working Programme 2024
Rapport fin de mandat REX 2020-2023

View the complete list of the REX section bodies