”Ulkosuhteet”-jaosto (REX)

This page is also available in

”Ulkosuhteet”-jaoston (REX) päätehtävänä on seurata EU:n ulkoisia toimia käymällä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa EU:n ulkopuolisissa maissa ja alueilla, joiden kanssa EU:lla on viralliset suhteet, sekä erityisesti ehdokasmaissa ja EU:n naapurimaissa. Jaosto seuraa myös aktiivisesti EU:n kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikkaa.

ETSK:n ulkosuhteita hoidetaan pääasiassa EU:n kolmansien maiden kanssa allekirjoittamien kansainvälisten sopimusten tai valtion- ja hallitusten päämiesten huippukokouksissa tehtyjen päätösten nojalla vastaanotettujen tehtävien kautta. REX-jaosto tekee yhteistyötä AKT-maiden, Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden, Yhdysvaltojen, Kanadan, Euro–Välimeri-kumppanien, Ukrainan, Georgian, Moldovan, Turkin, Länsi-Balkanin, Venäjän, Kiinan, Japanin ja Korean kanssa.

Downloads

Work programme of the External Relations Section for the mandate October 2020 – April 2023