budjettiasioista vastaava varapuheenjohtaja

EESC vice president in charge of budget - Krzysztof Pater

Krzysztof Pater on ollut Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) jäsen vuodesta 2006. Hän on toiminut ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” ‑jaoston (ECO) puheenjohtajana vuosina 2008–2010 ja työmarkkinoiden seurantaryhmän puheenjohtajana vuosina 2010–2013 ja 2018–2020.

Synnyinmaassaan Puolassa Krzysztof Paterilla on ollut merkittävä rooli Puolan eläkejärjestelmän uudistamisessa 1990-luvun lopulla, ja hän on ollut mukana muokkaamassa uuden järjestelmän rahastoivien pilareiden mallia. Hän on myös työskennellyt uudelleenluodulla eläkealalla ja toiminut sen jälkeen sekä riippumattomana neuvonantajana julkisille, tieteellisille ja yksityisille instituutioille että tutkijana.

Marraskuussa 2001 Pater nimitettiin työ- ja sosiaalipolitiikasta vastaavaksi alivaltiosihteeriksi, ja toukokuussa 2004 hänestä tuli Puolan hallituksen sosiaaliministeri. Hän on myös toiminut pysyvänä neuvonantajana Puolan parlamentin sosiaalipoliittiselle valiokunnalle (tammikuusta 2006 marraskuuhun 2015) sekä Puolan parlamentin vetoomusvaliokunnalle (tammikuusta 2016 alkaen).

Pater on ollut Puolan partioliiton (ZHP) aktiivinen jäsen yli 45 vuotta, ja viime vuonna hänestä tuli sen puheenjohtaja. Vuonna 2005 Puolan presidentti myönsi hänelle kultaisen ansioristin hänen toiminnastaan kasvatustyön alalla lasten ja nuorten parissa.

Paterilla on maisterintutkinto Varsovan kauppakorkeakoulusta (SGH Warsaw School of Economics).

ECO- ja REX-jaostojen jäsen

Muun muassa seuraavien lausuntojen esittelijä:

Downloads

Krzysztof PATER: Vice-President in charge of Budget - Mandate 2023-2025 - BIO
Speech Krzysztof Pater at inaugural session
Declaration of Interest - Krzysztof Pater